Regulamin spływów

Regulamin wypożyczalni kajaków.
1. Sprzęt znajdujący się w Wypożyczalnii „WODNIK” jest jej własnością.
2. Wypożyczalnia „WODNIK” organizuje spływy kajakowe, udostępnia i wypożycza  kajaki na spływy. Organizatorem spływu jest osoba będąca stroną umowy wypożyczenia kajaków.
3. Kajaki może wypożyczać osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy).
4. Dorosły uczestnik spływu bierze całkowitą odpowiedzialność za siebie i swoje bezpieczeństwo oraz pozostających pod jego opieką osób niepełnoletnich.
Wypożyczalnia „WODNIK”nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na kajakach pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Każdy z uczestników spływu otrzymuje kamizelkę asekuracyjną, którą powinien używać zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. Kajaki mogą być dowiezione na miejsce rozpoczęcia i odebrane z miejsca zakończenia spływu wyłącznie transportem Wypożyczalni.
7. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
9. Osoba Wypożyczająca odpowiedzialna jest za wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia, zagubienia , kradzieży sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez wzxględu na stopień jego zamortyzowania.
10. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu w stanie umożliwiającym natychmiastowe dalsze wypożyczenie.
11. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu lub podczas spływu o ile nie jest to spowodowane załamaniem pogody.
12. Rezerwacja sprzętu odbywa się poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości 30% kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 14 dni przed datą spływu, chyba ze ustalono inaczej. Pozostałą kwotę płacimy w dniu rozpoczęcia spływu.
13. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem – zwrot przedpłaty wynosi 50%.
14. Organizator powinien ubezpieczyć grupę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
15. W czasie trwania spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka.
16. Każdy z uczestników spływu, jest odpowiedzialny we własnym zakresie do uiszczenia opłat za noclegi, pola biwakowe itp. podczas spływów (możemy to zrobić za Państwa wg ustaleń).
17. W miejscach biwakowania, jak również na całym odcinku spływów należy przestrzegać przepisów tam obowiązujących.
18. Stowarzyszenie Przyjaciół Kajakarstwa ,,WODNIK’’ nie ponosi odpowiedzialności za warunki panujące na rzece podczas spływu (wywrotki czy zatopienie sprzętu lub bagażu).
19. Przed rozpoczęciem spływu każdy z uczestników musi osobiście zadbać o swój bagaż (prosimy koniecznie zabrać ze sobą worki, które są niezbędne do zapakowania ekwipunku).
20. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
21.Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.